بایگانی نویسنده: مدیر سایت

نشست صلح و مطالعات میان رشته ای

به مناسبت ۲۱ سپتامبر روزجهانی صلح انجمن مطالعات صلح و اندیشگاه فرهنگی سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار می کنند: سخنرانان: دکترمقصود فراستخواه  (عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه…