جایگاه سیاستگذاری علم و فناوری در توسعه و نگهداشت اقلیم ایران

گروه سیاست علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

زمان: دوشنبه ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۸ برابر با ۱۱ نوامبر ۲۰۱۹

ساعت ۱۵ الی ۱۷

مکان: سالن جلسات مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور سالن دکترقانعی راد

زمان

سخنرانان

۱۵:۳۰-۱۵:۰۰

دکتر آرش موسوی

۱۶:۰۰-۱۵:۳۰

دکتر رضا نقی ­زاده

۱۶:۳۰-۱۶:۰۰

دکتر سحر کوثری

۱۷:۰۰-۱۶:۳۰

پرسش و پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.