صدوسیزدهمین نشست ترویجی

صدوسیزدهمین نشست ترویجی
همزمان با دهمین رویداد ترویج علم در ایران
شنبه ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۹ الی ۲۰به وقت تهران
باحضور: سرکار خانم فاطمه کاراندیش،دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه زابل و آقای دکتر مهدی زارع، دبیرنشست
موضوع نشست: اقلیم و بحران کم آبی
از طریق صفحه اینستاگرام انجمن ترویج علم ایران برگزار می شود.http://instagram.com/iranpopscience

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.