صدوسی و سومین نشست ترویجی

صدوسی و سومین نشست ترویجی
همزمان با دهمین رویداد ترویج علم در ایران
شنبه ۶ آذرماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۷ الی ۱۸ به وقت تهران
باحضور: جناب آقای مهندس سیدابوالفضل میرقاسمی،کارشناس منابع طبیعی و آبخیزداری و خانم مریم فیروزی،دبیرنشست
موضوع نشست: نقش جامعه و بهره برداران محلی در حفظ و احیای منابع حوزه های آبخیز
از طریق صفحه اینستاگرام انجمن ترویج علم ایران برگزار می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.