صدوهجدهمین نشست ترویجی

صدوهجدهمین نشست ترویجی
همزمان با دهمین رویداد ترویج علم در ایران
چهارشنبه ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۷ الی ۱۸ به وقت تهران
باحضور: جناب آقای دکتر شادمان شکروی ،عضو هیئت مدیره انجمن جلبک شناسی ایران و خانم مریم فیروزی، دبیرنشست
موضوع نشست: علم و ضدعلم هنر و ضدهنر
از طریق صفحه اینستاگرام انجمن ترویج علم ایران برگزارمی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.