صدوچهل و پنجمین نشست ترویجی

صدوچهل و پنجمین نشست ترویجی
همزمان با دهمین رویداد ترویج علم در ایران
یکشنبه ۱۴ آذرماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۹ الی ۲۰ به وقت تهران
باحضور: جناب آقای پژمان نوروزی،طراح موزه و مروج علم و خانم مریم فیروزی،دبیرنشست
موضوع نشست: نقش مروج علم در دوران پاندمیک کرونا
از طریق صفحه اینستاگرام انجمن ترویج علم ایران برگزار می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.