صدو پانزدهمین نشست ترویجی

صدوپانزدهمین نشست ترویجی
همزمان با دهمین رویداد ترویج علم در ایران
یکشنبه ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۷ الی ۱۸ به وقت تهران
باحضور: جناب آقای دکتر محمدرضا بهرنگی ، رئیس انجمن مدیریت آموزشی و خانم دکتر اکرم قدیمی، دبیرنشست
موضوع نشست:حکمرانی مفاهیم پرورش بر آموزش با هدف توسعه دانش در قلمرو مفاهیم علوم و کاربرد آن
از طریق صفحه اینستاگرام انجمن ترویج علم ایران برگزار می شود.
iranpopscience@

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.