صدو چهاردهمین نشست ترویجی

صدوچهاردهمین نشست ترویجی
همزمان با دهمین رویداد ترویج علم در ایران
یکشنبه ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۲۰ الی ۲۱ به وقت تهران
باحضور: جناب آقای دکتر شهرام کجوری،پزشک وکارشناس رسانه و خانم مریم فیروزی، دبیرنشست
موضوع نشست: نقش جامعه علمی در تمایز علم و شبه علم
از طریق صفحه اینستاگرام انجمن ترویج علم ایران برگزار می شود.iranpopscience@

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.