علم در خدمت صلح و توسعه

گروه اقتصاد علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

زمان: یکشنبه ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۸ برابر با ۱۰ نوامبر ۲۰۱۹

ساعت ۱۶ الی ۱۹

مکان: سالن جلسات مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور  سالن دکترقانعی راد

زمان

سخنرانان

۱۶:۳۰-۱۶:۰۰

دکتر سجاد برخورداری

۱۷:۰۰-۱۶:۳۰

دکتر حسین راغفر

۱۷:۳۰-۱۷:۰۰

دکتر مؤمنی

۱۸:۰۰-۱۷:۳۰

دکتر بهروز شاهمرادی

۱۸:۳۰-۱۸:۰۰

دکتر اشتهاردی

۱۹:۰۰-۱۸:۳۰

جمع ­بندی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.