نشست ترویجی دوشنبه ۱۷ آذر (نوبت عصر)

نقش مراکز فرهنگی در تولید و ترویج علم برای رضایت اجتماعی جوامع شهری و روستایی

با حضور: جناب آقای کاظم حافظیان رضوی؛ کتابدار و از بنیانگذاران پارکهای موضوعی در ایران

و دکتر مهرناز خراسانچی؛ دبیر نشست

نشستهای آنلاین در صفحه اینستاگرام انجمن ترویج علم به آدرس:

https://instagram.com/iranpopscience?igshid=1e5h89nc6pcs9

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.