نشست ترویجی شنبه ۱۵ آذر

خطر اقلیم بر کیفیت زندگی انسانها

با حضور: مهندس محمد درویش؛ کارشناس ارشد محیط زیست، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، رئیس گروه محیط زیست در کرسی سلامت اجتماعی یونسکو

و دکتر مهدی زارع؛ دبیر نشست

نشستهای آنلاین در صفحه اینستاگرام انجمن ترویج علم به آدرس:

https://instagram.com/iranpopscience?igshid=1e5h89nc6pcs9

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.