نشست ترویجی شنبه ۲۲ آذر

جایگاه ژئومورفولوژی در حل مسائل و مشکلات کشور

با حضور: دکتر منیژه قهرودی؛ استاد و معاون آموزشی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی، عضو کمیته برنامه ریزی جغرافیا

و دکتر مهدی زارع؛ دبیر نشست

نشستهای آنلاین در صفحه اینستاگرام انجمن ترویج علم به آدرس:

https://instagram.com/iranpopscience?igshid=1e5h89nc6pcs9

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.