نشست ترویجی چهارشنبه ۱۲ آذر (نوبت صبح)

موزه ها و ترویج علم

با حضور: دکتر میرسید احمد محیط طباطبایی؛ رئیس کمیته ملی موزه ها (ایکوم ایران) و دکتر سیف اله جلیلی؛ رئیس موزه ملی علوم و فناوری ایران

و خانم دکتر اکرم قدیمی؛ دبیر نشست

نشستهای آنلاین در صفحه اینستاگرام انجمن ترویج علم به آدرس:

https://instagram.com/iranpopscience?igshid=1e5h89nc6pcs9

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.