نشست ترویجی یکشنبه ۲۳ آذر

در مسیر دشوار صلح؛ با انجمن علمی مطالعات صلح ایران

با حضور: دکتر مجتبی مقصودی؛ رئیس هیئت مدیره انجمن مطالعات صلح ایران

و خانم مریم فیروزی؛ دبیر نشست

نشستهای آنلاین در صفحه اینستاگرام انجمن ترویج علم به آدرس:

https://instagram.com/iranpopscience?igshid=1e5h89nc6pcs9

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.