نشست شناخت سرزمین ایران، از دیدگاه تغییر اقلیم

گروه ترویج علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

زمان: دوشنبه ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۸ برابر با ۱۱ نوامبر ۲۰۱۹

ساعت ۹ الی ۱۲

مکان: سالن جلسات مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور  سالن دکترقانعی راد

زمان

سخنرانان

۹:۲۰-۹:۰۰

دکتر شاهرخ فاتح

۹:۴۰-۹:۲۰

دکتر کتایون جهانگیری

۱۰:۰۰-۹:۴۰

دکتر سیدرضا مهرنیا

۱۰:۲۰-۱۰:۰۰

دکتر ساناز سهرابی زاده

۱۱:۰۰-۱۰:۲۰

دکتر میناشورانگیز

۱۱:۲۰-۱۱:۰۰

دکتر مهدی زارع

۱۱:۴۰-۱۱:۲۰

دکتر آرزو دهقانی

۱۲:۰۰-۱۱:۴۰

دکتر مونا خالقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.