نشست علمی تغییرات اقلیم

تغییـر اقلیـم در ایـران

خانم دکتر مهری اکبری ( استادیار اقلیم شناسی دانشگاه خوارزمی)

 

چهـارچوب سـازمـان ملـل متـحد بـرای تغییـر اقلیـم UNFC

آقای دکتر مهدی زارع ( استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله)

 

نقـش تغییـر اقلیـم در مسـاله آب

خانم دکتر فرحناز تقوی ( عضو هیأت علمی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران)

 

 

زمان: شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۹۵ ساعت ۱۰ الی ۱۲

نشانی: خیابان کریم خان زند- ابتدای عضدی شمالی – ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی – طبقه ۲ – سالن کنفرانس

 

شرکت برای عموم آزاد می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.