هشتمین پیش نشست همایش تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی(تدا)

هشتمین پیش نشست همایش تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با همکاری کرسی یونسکو در ترویج علم و انجمن ترویج علم ایران

موضوع: تبادل تجارب موفق دانشگاه هنر اسلامی دانشگاه تبریز

با حضور:
دکتر مینو قره بگلو: عضو هیئت علمی دانشکده معماری دانشگاه هنر اسلامی تبریز
دکتر سید علی فارغ :عضو هیئت علمی دانشکده طراحی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
دکتر سید محمد نواب صفوی: دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
زمان: شنبه ۲۸تیر ۱۳۹۹ساعت ۱۰ الی ۱۲
پخش زنده از طریق:www.skyroom.online/nrisp.ac.ir/tabriz

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.