همایش علمی آسمان آبی، زمین پاک

 

یکی از برنامه های پیش بینی شده دراجرای هرچه موثرترطرح آسمان آبی،زمین پاک وبررسی علمی ابعاد و راهکارهای آن، برگزاری همایش علمی یک روزه دراین زمینه است. به این منظورمعاونت اموراجتماعی وفرهنگی شهرداری تهران درنظرداردهمایش علمی آسمان آبی وزمین پاک را به صورت یک روزه باهمکاری انجمن علمی ترویج علم ایران درشهرتهران برگزارکند.

محورهای اصلی همایش عبارتنداز:

  1. مدیریت پسماند
  2. اخلاق ورفتارشهروندی
  3. خط سفید (زبان هدایت)
  4. فرهنگ وایمنی ترافیک
  5. ابعادوموانع اجتماعی وفرهنگی طرح آسمان آبی وزمین پاک

تاریخ دریافت چکیده واصل مقالات:۱۳۹۴/۴/۱۵

تاریخ برگزاری همایش:۱۳۹۴/۵/۱۴

Pustere Hamayesh

به اطلاع می رساند طبق تصمیم شورای سیاستگذاری همایش علمی آسمان آبی زمین پاک و با توجه به تماس مکرر پژوهشگران، نزدیکی ماه مبارک رمضان و فصل امتحانات دانشجویان زمان ارسال مقالات تا تاریخ ۹۴/۴/۱۵ تمدید و زمان برگزاری همایش به ۹۴/۵/۱۴ موکول شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.