کارگاه علم و واژگان علمی

از مجموعـه کـارگـاه‌هـای آمـوزش علـوم

مـدرس: دکتـر منصـور وصـالی

زمان: ۱۹ مهرماه ۱۳۹۶(ساعت ۱۵ تا )۱۷

مکان: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

مخـاطبین کـارگاه‌:
معلـمان دوره ابتـدایی، دبیـران متـوسـطـه
و تمـامی علاقه‌منـدان  به آموزش مفاهیم علوم

هزینـه شرکـت در کـارگـاه مبلـغ ۲۵ هـزار تومـان می‌باشد.

پرداخت به صورت نقدی و یا واریز به حساب(۰۰۴۲۲۸۴۰۸۴)
بانک تجارت شعبه پارک دانشجو به نام انجمن ترویج علم ایران

“به شرکت‌کنندگان گواهی شرکت در کارگاه از طرف انجمن ترویج علم ایران داده می‌شود”

نشـانی: میـدان ونـک، خیابـان ملاصدرا، خیابان شیراز جنوبی، خیابان سهیل، شماره۹

برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۸۱۰۳۲۲۵۱ تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.