بایگانی نویسنده: مدیر سایت

زنان در عرصه‌های علم و فن‌آوری حضور کمرنگی دارند

رییس انجمن ترویج علم ایران با اشاره به این‌که نیمی از جمعیت جهان را زنان تشکیل می‌دهند گفت: واقعیت این است که زنان حضور کمرنگی در عرصه‌های علم و فن‌آوری…