بایگانی نویسنده: مدیر سایت

هم اندیشی ارزیابی جایزه ترویج علم از ابتدا تا امروز

انجمن ترویج علم ایران به منظور ارزیابی جایزه ترویج علم ،  برنامه هم اندیشی “ارزیابی جایزه ترویج علم از ابتدا تا امروز”را برگزار می کند. با کمال احترام از کلیه…