بایگانی نویسنده: مدیر سایت

بیانیه ی گروه داوران جایزه ی ترویج علم ایران تهران – برج میلاد – دوره سیزدهم، آبانماه ۱۳۹۱ و اعلام برندگان

 شاید یکی از مهمترین مؤلفه­ ها در ترویج علم اجتماعی شدن آن باشد و تنها در این حیطه است که ترویج علم معنای واقعی خود را می­ یابد. بر طبق…