بایگانی نویسنده: مدیر سایت

هم اندیشی نقش زنان در علم برگزار شد

نشست علمی «هم‌اندیشی نقش زنان در علم و علم برای زنان» با حضور دکتر مرتضی براری، دبیر کمیسیون انجمن‌های علمی ایران، دکتر زهرا جواهریان، مدیرکل دفتر توسعه پایدار و اقتصاد…

عکسهای دور دوم کارگاه آزمایش‌های صداهای لیزری ویژه معلمان

در این کارگاه، جدیدترین محصول شرکت سراج یعنی “بسته آزمایشهای صوت لیزری” است، در اختیار معلمان قرار گرفت و آزمایش‌هایی جهت بهره برداری در دبیرستان‌ها به دبیران محترم پیشنهاد شد…

عکسهای دور اول کارگاه آزمایش‌های “صداهای لیزری” ویژه معلمان

 در این کارگاه، جدیدترین محصول شرکت سراج یعنی “بسته آزمایشهای صوت لیزری” است، در اختیار معلمان قرار گرفت و آزمایش‌هایی جهت بهره برداری در دبیرستان‌ها به دبیران محترم پیشنهاد شد…