آرشیو دسته: اخبار

بیانیه هیئت مدیره انجمن ترویج علم به مناسبت بیستمین دوره جایزه ترویج علم

بیستمین دوره جایزه ترویج علم در ایران و هشتمین دوره هفته ترویج علم ، در حالی هم‌زمان با روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه گرامی داشته می‌شود که…

نقش رسانه در ترویج علم با رویکرد شناخت ایران زمین

گروه ترویج علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور زمان: چهارشنبه ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۴ الی ۱۶ مکان: سالن جلسات مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور  سالن دکترقانعی راد