آرشیو دسته: اخبار

نشست ترویجی دوشنبه ۱۷ آذر (نوبت صبح)

تسهیل دسترسی به منابع علمی با راه‌اندازی سامانه‌های تخصصی با حضور خانم مهندس ترانه ابراهیمی؛ رئیس گروه توسعه نرم افزار و خدمات الکترونیکی مرکز فناوری اطلاعات، اطلاع رسانی کشاورزی و…

نشست ترویجی یکشنبه ۱۶ آذر

فعالیت های ترویجی انجمن دیرینه شناسی با حضور: دکتر احمد رئوفیان؛ سرپرست دانشگاه فرهنگیان واحد دانشور نیشابور و خانم مریم فیروزی؛ دبیر نشست نشستهای آنلاین در صفحه اینستاگرام انجمن ترویج…