بایگانی نویسنده: مدیر سایت

کتاب‌های حوزه ترویج علم حتی یک فرمول هم نباید داشته باشند

نشست موضوعی «ترویج علم و نشر» با حضور حمید محسنی؛ مدیر انتشارات کتابدار به میزبانی دکتر مهرناز خراسانچی؛ دبیر نشست، یکشنبه دوازدهم بهمن‌ماه به‌صورت مجازی در صفحه رسمی انجمن ترویج…