بایگانی نویسنده: مدیر سایت

وبینار مدیریت بحران سوانح در شهر تهران (جلسه دوم)

وبینار مدیریت بحران سوانح در شهر تهرانیکشنبه ۱۹ دی ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۹ الی ۲۱ به وقت تهرانباحضور: سرکار خانم دکتر فاطمه کاراندیش، دانشیار دانشگاه زابل با موضوع بحران…