بایگانی نویسنده: مدیر سایت

نقش رسانه در ترویج علم با رویکرد شناخت ایران زمین

گروه ترویج علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور زمان: چهارشنبه ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۴ الی ۱۶ مکان: سالن جلسات مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور  سالن دکترقانعی راد

بیستمین دوره جایزه ترویج علم و نکوداشت استاد ارجمند آقای دکتر رضا منصوری

مراسم بیستمین دوره جایزه ترویج علم و اختتامیه هفته ترویج علم همزمان  با نکوداشت  استاد ارجمند، آقای دکتر رضا منصوری در روز پنجشنبه ۲۳ آبان ۹۸  ساعت ۱۶ الی ۱۹…