بایگانی نویسنده: مدیر سایت

جایگاه سیاستگذاری علم و فناوری در توسعه و نگهداشت اقلیم ایران

گروه سیاست علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور زمان: دوشنبه ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۸ برابر با ۱۱ نوامبر ۲۰۱۹ ساعت ۱۵ الی ۱۷ مکان: سالن جلسات مرکز تحقیقات سیاست علمی…