بایگانی نویسنده: مدیر سایت

ششمین پیش نشست همایش تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی

ششمین پیش نشست همایش تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با همکاری کرسی یونسکو در ترویج علم  و انجمن ترویج علم ایران با حضور: دکتر…

فراخوان جشنواره دانش آموزی سلامت جهان با دستان پاک

کرسی یونسکو در ترویج علم در نظر دارد جشنواره دانش­آموزی با موضوع “سلامت جهان با دستان پاک” را در مهرماه سال جاری برگزار کند. با توجه به بحران شیوع کرونا…