بایگانی نویسنده: مدیر سایت

بیانیه هیأت مدیره انجمن ترویج علم ایران به مناسبت شانزدهمین دوره جایزه ترویج علم

هیأت مدیره انجمن ترویج علم ایران افتخار دارد که امسال نیز توانسته است با همراهی اعضای خود و با یاری‌گرفتن از دیگر نهادهای مدنی و دولتی که همگی دغدغه ترویج…