بایگانی نویسنده: مدیر سایت

نشست علمی ” نگاهی به مساله تغییر اقلیم در ایران ، مخاطرات طبیعی وابسته به تغییر اقلیم و کوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل”

انجمن ترویج علم ایران با همکاری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار می کند؛  نشست علمی ” نگاهی به مساله تغییر اقلیم در ایران ، مخاطرات طبیعی وابسته به تغییر…

دستور العمل برگزاری هشتمین دوره ریاضیات کانگورو در ایران ابلاغ شد

با صدور بخشنامه ای از طرف مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان، دستورالعمل برگزاری ” هشتمین دورۀ روز و مسابقۀ بین المللی ریاضیات کانگورو” در سال تحصیلی…