بایگانی نویسنده: مدیر سایت

افتتاحیه هفته ترویج علم

برنامه   افتتاحیه   هفته   ترویج   علم  روز یکشنبه ۱۶ آبان ماه ساعت ۱۲-۱۰ برنامه ساعت تلاوت قرآن و سرود جمهوری اسلامی ایران ۱۰:۱۰-۱۰:۰۰ خیر مقدم آقای دکتر کاظمی؛ سرپرست مرکز تحقیقات…

کارگاه ترویج علم و فناوری و نقش پژوهشگران دانشگاهی در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد

کارگاه ترویج علم و فناوری و نقش پژوهشگران دانشگاهی با حضور دکتر مصطفی معین دکتر سعید سمنانیان، دکتر حسین شیخ رضائی ، دکتر اکرم قدیمی و دکتر طاهره صاحب برای…

روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه ۲۰۱۶

موضوع امسال بزرگداشت مراکز و موزه‌های علمی است بزرگداشت مراکز و موزه‌های علمی همه افراد به خصوص آسیب‌پذیرترین اقشار می‌توانند از دانش، علم، فناوری و نوآوری به عنوان اهرمی به…