بایگانی نویسنده: مدیر سایت

رمز و رازهای موفقیت و ناکامی ترویج علم و رسانه

رمز و رازهای موفقیت و ناکامی ترویج علم و رسانه با حضور دکتر اسماعیل میرفخرانی زمان: یکشنبه ۱۲ اردیبهشت۹۵ ساعت ۹:۳۰ الی ۱۲:۳۰ مکان: کوی نصر (گیشا)- خیابان علیائی –…

اولیـن کنفـرانس علـمی شـاخص ها، ظـرفیـت تـولیـد و صـادرات گـل و گیاهـان زینتـی

اولیـن کنفـرانس علـمی شـاخص ها، ظـرفیـت تـولیـد و صـادرات گـل و گیاهـان زینتـی در استـان های مازنـدران، گیـلان و گلستـان زمان برگزاری: ۹-۱۰ خرداد ماه ۱۳۹۵ محل برگزاری: دانشگاه علمی…