بایگانی نویسنده: مدیر سایت

مراسـم اختتامیه جشنـواره علـم برای همه

فرهیخته گرامی به استحضـار می‌رسانـد انجمن تـرویج علـم ایـران با همکاری مرکز علم گنبد مینا و تعـدادی از سازمان‌هـا و نهادهـای علمی و فرهنگی، “ویـژه برنامه جشنـواره علـم برای همه”…

کارگاه آموزش نگهداری گل و گیاهان آپارتمانی

کارگاه آموزش نگهداری گل و گیاهان آپارتمانی در منزل مـدرس آقـای مهنـدس علـی ابـراهیـمی زمان برگزاری : پنج شنبه ۶ اسفند ماه ۱۳۹۴ ساعت ۹-۱۲ مکان برگزاری :  موسسه کنتیا …

کارگاه “تکنیک های شناخت و جذب مخاطب برای رسانه با رویکرد رسانه های دیجیتال”

فرهیخته گرامی کارگروه رسانه و ترویح علم انجمن ترویج علم با همکاری گروه ترویج علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و خبرگزاری علم و فرهنگ کارگاه  “تکنیک های شناخت و جذب مخاطب…