بایگانی نویسنده: مدیر سایت

کارگاه “تکنیک های شناخت و جذب مخاطب برای رسانه با رویکرد رسانه های دیجیتال”

فرهیخته گرامی کارگروه رسانه و ترویح علم انجمن ترویج علم با همکاری گروه ترویج علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و خبرگزاری علم و فرهنگ کارگاه  “تکنیک های شناخت و جذب مخاطب…

هم اندیشی ” زن، علم و زندگی ” و نمایش فیلم مستند “بانوی گل سرخ”

انجمن ترویج علم ایران با همکاری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، سومین هم اندیشی ” زن، علم و زندگی” و نمایش فیلم مستند “بانوی گل سرخ” همراه بابرنامه خوش‌گویی را…