بایگانی نویسنده: مدیر سایت

بیستمین دوره جایزه ترویج علم

انجمن ترویج علم ایران برگزار می کند: بیستمین دوره جایزه ترویج علم آبان ماه ۱۳۹۸ چه کسـانی می‌تـوانند نـامـزد دریـافت جـایزه تـرویج علـم شونـد؟ همه کسانی که در عرصه‌های زیر…

دومین جشنواره ترویج علم در پایان نامه های دانشجویی

مرکزتحقیقات سیاست علمی کشور با همکاری انجمن ترویج علم ایران “دومین جشنواره ترویج علم در پایان نامه های دانشجویی”  را با هدف تشویق دانشگاهیان به ارتباط با جامعه  برگزار می…

نشست تخصصی ” آسیب های روانی قبل، حین و بعد از رخداد زمین لرزه”

انجمن ترویج علم ایران باهمکاری دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران برگزار می کند: نشست تخصصی با عنوان: آسیب­ های روانی قبل، حین و بعد از رخداد زمین لرزه…